Pure Hatch

 Pure Hatch – Gà điều, gà một máu, dòng gà  đá cựa tròn. Chạng gà 2kg4 – 2kg7

CẬP NHẬT NGÀY…….