HOME

Trại Gà Mỹ Liên Hoàn được thành lập từ năm 2010 cung cấp Gà Mỹ đá cựa sắt. 

Xin giới thiệu 1 số hình ảnh từ  Trại Gà Mỹ LIÊN HOÀN

 

Khu vực nuôi thả rong gà tơ