HOME

Trại Gà Mỹ Liên Hoàn được thành lập từ năm 2010 với mục tiêu tạo ra các chiến kê xuất sắc.

Xin giới thiệu với các bạn 1 số hình ảnh từ  Trại Gà Mỹ LIÊN HOÀN

 

Khu vực nuôi thả rong gà tơ